VeritaMed Centrum Medyczne Warszawa
veritamed
veritamed
veritamed
veritamed

cennik

usługi i badania


Informacje dotyczące usług świadczonych przez Veritamed Sp. z o.o. zawarte na stronach internetowych www.veritamed.com i www.veritamed.pl, w tym w szczególności informacje umieszczone w części „cennik” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 i nast. Kodeksu Cywilnego. Ceny pozostałych usług medycznych dostępne są w recepcji Centrum Medycznego VeritaMed przy ul. Długiej 27 w Warszawie lub pod numerem telefonu 22 873 8008.

ginekologia > diagnostyka i laboratorium

Biocenoza pochwy
50 zł

Biocenoza pochwy jest badaniem diagnostycznym, którego synonimami są: ocena czystości pochwy, badanie flory pochwy lub wymazu z pochwy. Prawidłową florę pochwy stanowią populacje drobnoustrojów kwasotwórczych, które stwarzając środowisko kwaśne, zapobiegają kolonizacji przez preferujące środowisko obojętne lub alkaliczne drobnoustroje chorobotwórcze: bakterie i grzyby. Ocena biocenozy pochwy ma podstawowe znaczenie dla oceny zdrowia narządów rodnych kobiety, rozpoznania stanu zapalnego pochwy i ustalenia odpowiedzialnych patogenów. Do zachwiania naturalnej równowagi pochwy dochodzi w wyniku terapii antybiotykami, zmian hormonalnych związanych np. z menopauzą lub stosowania kosmetyków o alkalicznym odczynie.

Badanie może być wykonane bez względu na wiek i ciążę.

CINtec PLUS P16/Ki67
320 zł

CINtec PLUS p16/Ki67 to test wykrywający zmiany nowotworowe na poziomie komórkowym we wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zidentyfikować komórki z zaburzonym cyklem komórkowym, spowodowanym infekcją wysoko okogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Pozwala zaobserwować zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (ASCUS lub LSIL). ASCUS to atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, LSIL- zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego.

Badanie p16/Ki67 jest testem immunologicznym opierającym się na przeciwciałach monoklonalnych skierowanych przeciwko białku p16 w preparatach cytologicznych. Dodatkową zaletą testu jest obecność drugiego markera - białka proliferacji komórkowej  Ki67. Badanie charakteryzuje wysoka czułość i swoistość.

 

Wskazania:

* Pacjentki z nieprawidłowym wynikiem badania ASC - US lub LSIL.

* Pacjentki z prawidłową cytologią oraz dodatnim wynikiem HPV DNA

 

Korzyści:

* Test CINtec PLUS pozwala ginekologowi na podjęcie obiektywnej decyzji o konieczności wdrożenia pogłębinej diagnostyki.

* Wysoka czułość (>90%) wykrywania HSIL u kobiet (HPV+) przed 30 r.ż. z ujemną cytologią.

* Wysoka specyficzność (75%) pozwalająca zweryfikować wyniki cytologii ASC-US LSIL, AGUS.

* Pozwala zredukować (około 50%) liczbę zbędnych kolposkopii.

 

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy zawieszony w podłożu CytoFast

 

Czas realizacji: do 14 dni roboczych

CINtec PLUS P16/Ki67 + Cytologia cienkowarstwowa LBC
410 zł

Badanie polega na wykonaniu cytologii cienkowarstwowej i testu CUNtec PLUS p16/Ki-67 z jednego materiału.

 

Cytologia LBC jest badaniem opartym na nowoczesnej technologii cienkowarstwowej, dzięki której otrzymany w badaniu obraz jest zdecydowanie dokładniejszy niż w przypadku tradycyjnego badania cytologicznego. Cytologia LBC w ostatnich latach wypiera tradycyjne metody cytologiczne na całym świecie, dając pacjentowi komfort dokładnie wykonanego badania.

 

CINtec PLUS p16/Ki67 to test wykrywający zmiany nowotworowe na poziomie komórkowym we wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zidentyfikować komórki z zaburzonym cyklem komórkowym, spowodowanym infekcją wysoko okogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Pozwala zaobserwować zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (ASCUS lub LSIL). ASCUS to atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, LSIL- zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego.

Badanie p16/Ki67 jest testem immunologicznym opierającym się na przeciwciałach monoklonalnych skierowanych przeciwko białku p16 w preparatach cytologicznych. Dodatkową zaletą testu jest obecność drugiego markera - białka proliferacji komórkowej  Ki67. Badanie charakteryzuje wysoka czułość i swoistość.

 

Wskazania:

* Pacjentki z nieprawidłowym wynikiem badania ASC - US lub LSIL.

* Pacjentki z prawidłową cytologią oraz dodatnim wynikiem HPV DNA

 

Korzyści:

* Test CINtec PLUS pozwala ginekologowi na podjęcie obiektywnej decyzji o konieczności wdrożenia pogłębinej diagnostyki.

* Wysoka czułość (>90%) wykrywania HSIL u kobiet (HPV+) przed 30 r.ż. z ujemną cytologią.

* Wysoka specyficzność (75%) pozwalająca zweryfikować wyniki cytologii ASC-US LSIL, AGUS.

* Pozwala zredukować (około 50%) liczbę zbędnych kolposkopii.

 

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy zawieszony w podłożu CytoFast

 

Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Cytologia
70 zł
Cytologia płynna cienkowarstwowa LBC
130 zł
EndoRNA nieinwazyjny test w kierunku endometriozy – oznaczanie poziomu ekspresji genu FUT4
2 200 zł

VeritaMed wprowadzamy nowe badanie : EndoRNA nieinwazyjny test w kierunku endometriozy

To wielkie odkrycie zespołu naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to pierwszy na świecie małoinwazyjny test dla kobiet cierpiących na endometriozę o tak wysokiej czułości i specyficzności. 

Pobranie badania polega na wykonaniu przez lekarza ginekologa biopsji endometrium w fazie wydzielniczej cyklu (pierwsza faza cyklu).

Badanie nie wymaga przygotowania.

 

Zabieg jest mało inwazyjny i wiąże się z niewielkim dyskomfortem dla pacjentki.

Czas oczekiwania na wynik 7-10 dni.

HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo
280 zł
Kolposkopia
od 350 zł do 380 zł

Na czym polega to badanie? Kolposkopia jest metodą badania dolnego odcinka dróg rodnych kobiety, polegającą na oglądaniu sromu, pochwy oraz części pochwowej szyjki macicy wraz z ujściem zewnętrznym jej kanału przy użyciu urządzenia optycznego (mikroskopu) umożliwiającego uzyskanie powiększenia obrazu od 4 do 50 razy. Podczas rutynowego badania najczęściej wystarcza powiększenie dziesięciokrotne.

Badaniem tym ocenia się strukturę nabłonków pokrywających dolny odcinek dróg rodnych, ich barwę, przejrzystość oraz rysunek naczyń krwionośnych przebiegających pod nabłonkiem. Uzyskane obrazy kolposkopowe klasyfikuje się jako prawidłowe (grupa 1), nieprawidłowe (grupa 2), niejasne (grupa 3) oraz inne (grupa 4). Badanie to pozwala pobrać wycinki celowane ze zmian, określić zakres planowanego zabiegu na szyjce macicy oraz ocenić skuteczność wykonanego zabiegu.

Obecnie kolposkopię traktuje się jako badanie weryfikujące uprzednie oceny cytologiczne, jeśli w rozmazie cytologicznym występują atypowe komórki nabłonka lub cechy śródnabłonkowej neoplazji (dysplazji) szyjki macicy. Badanie to umożliwia pobranie wycinków ze zmienionych miejsc i dzięki temu bardziej miarodajną ocenę histopatologiczną.

Zalety kolposkopii
Kolposkopia pozwala na bardzo racjonalne postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia patologicznych zmian w obrębie szyjki macicy. Przy dokładnym zlokalizowaniu tych zmian lekarz wykonujący badanie może w sposób celowany pobrać wycinki z podejrzanych miejsc na tarczy części pochwowej szyjki macicy i poddać je weryfikacji histopatologicznej.

Pobieranie wycinków celowanych chroni szyjkę macicy przed jej nadmiernym uszkodzeniem i wycinaniem zdrowych fragmentów tkanek. Ma to szczególne znaczenie u kobiet, które jeszcze nie rodziły, ponieważ prawidłowa, nieuszkodzona szyjka macicy jest niezwykle ważna dla prawidłowego przebiegu i czasu trwania ciąży.

Inne zalety kolposkopii to jej niebolesność i nieinwazyjność. Ponadto badanie trwa kilka minut, a jego wynik formułowany jest od razu. Kolposkopia jest bezpieczna także dla kobiet w ciąży. Może być wykonywana wielokrotnie.

Kolposkopia pozwala ustalić rozpoznanie w ciągu kilku minut, podjąć właściwe decyzje dotyczące leczenia, a w niektórych przypadkach także przystąpić od razu do leczenia.

 

Kolposkopia z wycinkami (biopsja 1 bloczek) i oceną histopatologiczną
od 650 zł do 680 zł
Konsultacja ginekologiczna + Biopsja endometrium (z badaniem hist-pat)
od 550 zł do 600 zł
Mycoplasma hominis - jakościowo PCR
250 zł
Mycoplazma genitalium met. PCR
250 zł
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka)
250 zł
Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met.PCR
330 zł
Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR
330 zł
Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR + Chlamydia met.PCR
400 zł
Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo
240 zł
Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR
400 zł
Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum met. PCR
400 zł
Panel Uro-GENITAL 7 (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genita
490 zł
Panel urogenitalny 7 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,My
490 zł
ROMA (Ca125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) - ocena ryzyka raka jajnika
180 zł

Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA.

Znaczenie kliniczne:

ROMA (z ang. Risk of ovarian malignancy algorithm) jest algorytmem oceny ryzyka obecności raka nabłonkowego jajnika oraz prawdopodobieństwa, że istniejąca zmiana w miednicy małej o niejasnym statusie ma charakter złośliwy.

Model opiera się na równoczesnym oznaczeniu w surowicy dwóch krążących markerów nowotworowych: antygenu Ca 125 (z ang. carcinoma antygen 125) i HE4 (ang. human epididymis protein 4). Skojarzone oznaczenie HE4 i Ca 125 posiada parametry diagnostyczne lepsze niż oba wyniki interpretowane pojedynczo, przy czym izolowane oznaczenie HE4 daje możliwości diagnostyczne znacznie przewyższające oznaczenie pojedyncze Ca 125.

Opracowanie matematyczne wyników obu oznaczeń, z uwzględnieniem statusu hormonalnego badanej, pozwala na ustalenie prawdopodobieństwa złośliwego charakteru wykrytej zmiany i w konsekwencji wybór odpowiedniej procedury leczniczej (rodzaj terapii/stopień referencyjności ośrodka) lub na ocenę ryzyka nowotworu złośliwego, kwalifikację badanej do odpowiedniej grupy ryzyka i w konsekwencji wybór optymalnego postępowania profilaktycznego. Wielkości liczbowe progu decyzyjnego w algorytmie oceny ryzyka ROMA zależne są od statusy hormonalnego badanych.

Dla kobiet przed menopauzą niskie ryzyko zachorowania dotyczy kobiet o wskaźniku < 11,4%,wysokie ≥ 11,4. W przypadku kobiet po menopauzie analogiczna wartość decyzyjna wynosi 29,9%. Wielkości te odnoszą się wyłącznie do oznaczeń wykonywanych w aparacie Cobas i mogą być równe w przypadku innych systemów.

Algorytm ROMA nie może być stosowany w przypadku kobiet, które nie ukończyły 18 lat, w trakcie chemioterapii i leczonych na chorobę nowotworową.

Sono-HSG - badanie drożności jajowodów
700 zł

Badanie drożności jajowodów jest jednym z podstawowym i najważniejszych procedur w diagnostyce niepłodności.

Obraz macicy oraz jajowodów jest uzyskiwany przy pomocy aparatu USG.

Metoda sonohisterosalpingografia (Sono-HSG lub HyCoSy) zapewnia bardzo dokładny obraz badanych narządów, a także oszczędza pacjentce zbędnej dawki promieni rentgenowskich oraz bólu towarzyszącego badaniu HSG w tradycyjnej formie.

Badanie umożliwia ocenę :

  • drożności jajowodów,
  • kształtu jamy macicy,
  • stwierdzenie zmian rozwojowych,
  • przegrody, zrostów pozapalnych,
  • mięśniaków,
  • guzów macicy,
  • istnienie przerostu endometrium,
  • polipów.

Ginekolog wykonuje badanie na fotelu ginekologicznym. Do dróg rodnych pacjentki wprowadzany jest wziernik ginekologiczny oraz jednorazowy cewnik, poprzez który do jamy macicy a następnie do jajowodów wprowadzany jest płyn kontrastowy (Optilube Active), Lekarz na monitorze aparatu USG obserwuje kształt i wielkość jamy macicy, przechodzenie płynu przez jajowody i jego rozprzestrzenianie się pomiędzy pętlami jelit. Badanie trwa około 20 minut, a jego przebieg zapisywany jest w formie elektronicznej. Wykonywane jest w pierwszym tygodniu po miesiączce, kiedy w pełni ustanie krwawienie. Przy nieregularnych miesiączkach należy wykonać test ciążowy.


W czasie badania Sono-HSG Pacjentka może odczuwać lekki dyskomfort, przypominający dolegliwości miesiączkowe.

 

Przygotowanie do badania : 

  • badanie wykonuje się w I fazie cyklu (zaraz po miesiączce)
  • minimum 1-2 godziny przed zabiegiem warto zażyć leki przeciwbólowe

 

Sono-HSG - badanie drożności jajowodów z kontrastem ExEm Foam
900 zł

Badanie drożności jajowodów jest jednym z podstawowym i najważniejszych procedur w diagnostyce niepłodności.

Obraz macicy oraz jajowodów jest uzyskiwany przy pomocy aparatu USG.

Metoda sonohisterosalpingografia (Sono-HSG lub HyCoSy) zapewnia bardzo dokładny obraz badanych narządów, a także oszczędza pacjentce zbędnej dawki promieni rentgenowskich oraz bólu towarzyszącego badaniu HSG w tradycyjnej formie.

Badanie umożliwia ocenę :

drożności jajowodów,
kształtu jamy macicy,
stwierdzenie zmian rozwojowych,
przegrody, zrostów pozapalnych,
mięśniaków,
guzów macicy,
istnienie przerostu endometrium,
polipów.
Ginekolog wykonuje badanie na fotelu ginekologicznym. Do dróg rodnych pacjentki wprowadzany jest wziernik ginekologiczny oraz jednorazowy cewnik, poprzez który do jamy macicy a następnie do jajowodów wprowadzany jest płyn kontrastowy ExEm Foam, Lekarz na monitorze aparatu USG obserwuje kształt i wielkość jamy macicy, przechodzenie płynu przez jajowody i jego rozprzestrzenianie się pomiędzy pętlami jelit. Badanie trwa około 20 minut, a jego przebieg zapisywany jest w formie elektronicznej. Wykonywane jest w pierwszym tygodniu po miesiączce, kiedy w pełni ustanie krwawienie. Przy nieregularnych miesiączkach należy wykonać test ciążowy.


W czasie badania Sono-HSG Pacjentka może odczuwać lekki dyskomfort, przypominający dolegliwości miesiączkowe.

 

Przygotowanie do badania :

badanie wykonuje się w I fazie cyklu (zaraz po miesiączce)
minimum 1-2 godziny przed zabiegiem warto zażyć leki przeciwbólowe

Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)
60 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis  met IIF
120 zł
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)
120 zł
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)
60 zł
Zabieg usunięcia zmiany na sromie z oceną histopatologiczną
500 zł

lub tel. 22 873 8008
lub wypełnij formularz:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu kontaktowym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
Copyrights ©2024: VeritaMed - centrum medyczne: opieka, której oczekujesz
wykonanie i administracja - Aikelo.com