VeritaMed Centrum Medyczne Warszawa
veritamed
veritamed
veritamed
veritamed

internista

Medycyna Internistyczna

Medycyna internistyczna - Lekarz internista zajmuje się całym procesem leczenia pacjenta, zaczynając od profilaktyki, przez diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz kontrolę stanu zdrowia. Wiedza internistyczna obejmuje szczegółową znajomość fizjologii i chorób układu krążenia, pokarmowego, oddechowego, moczowego, wydzielania wewnętrznego, krwiotwórczego, odpornościowego i narządu ruchu. 

Zadania, obowiązki:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im,

- leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich;

- podmiotowe i przedmiotowe badanie chorych oraz stawianie diagnozy;

- leczenie zaburzeń czynności ustrojowych i chorób;

- kierowanie na leczenie specjalistyczne, zachowawcze, zabiegowe albo rehabilitacyjne

- rozpoznawanie wszystkich chorób powodujących zmiany anatomiczne na podstawie badania tkanek ludzkich pobranych przyżyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, tkanki pobrane w czasie operacji chirurgicznych) i tkanek pobranych pośmiertnie oraz na podstawie sekcji zwłok.


lub tel. 22 873 8008
lub wypełnij formularz:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu kontaktowym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
Copyrights ©2024: VeritaMed - centrum medyczne: opieka, której oczekujesz
wykonanie i administracja - Aikelo.com